Skip to main content

GET ALL WORDPRESS THEMES - ONLY €59.00 (15 WordPress Pixelemu themes) Read more

FAQ WordPress Themes

Public Institutions WordPress - poradniki dotyczące motywu - How to modify STAY INFORMED items?

Strona 19 z 22: How to modify STAY INFORMED items?

Jak zmodyfikować elementy STAY INFORMED w motywie Public Institutions WordPress?

Strona demo motywu Public Institutions zawiera sekcję o nazwie "Stay Informed". Do tego celu użyliśmy widżetu PE Recent Posts , który jest umieszczony w pozycji "Content Bottom",rozmiar widżetu jest ustawiony na 25% dla komputerów stacjonarnych.

W sekcji tej wyświetlane są tytuły wraz z krótkim opisem, powiązane z wybranymi stronami w serwisie.

Patrz przykład poniżej:

stay informed wosget wordpress

Zobaczmy, jak zarządzać tym widżetem. Otwórz pulpit nawigacyjny WordPress. Przejdź do "Wygląd" -> "Widżety" -> "Pe Recent Posts".

pe recent posts widget wordpress

Możesz ustawić pozycję i dodać widżet tam, gdzie ma być wyświetlany (w naszym przykładzie demonstracyjnym użyta jest pozycja Content bottom). Po dodaniu widżetu, możesz go otworzyć i skonfigurować.

Dowiedz się więcej o wtyczce PE Recent Posts tutaj.

How to modify counter?

Połączmy się:

INDICO S.C.

ul. Przyjaźni 9, 84-215 Gowino, registered in Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Copyright © 2009-2021 Pixelemu.com All rights reserved.