Skip to main content

GET ALL WORDPRESS THEMES - ONLY €59.00 (15 WordPress Pixelemu themes) Read more

FAQ WordPress Themes

Services WordPress - poradniki dotyczące motywu - How to manage testimonials?

Strona 16 z 24: How to manage testimonials?

Jak zarządzać opiniami w motywie Services WordPress? 

Przykładem opinii użytym na stronie demonstracyjnej motywu PE Services WordPress jest sekcja "Patients say". Jest ona oparta na widżecie PE Testimonial Carousel, który wyświetla elementy opinii.

testimonials services wordpress theme

Jak tworzyć opinie?

Otwórz pulpit nawigacyjny WordPress. Przejdź do "Testimonials" w lewym panelu i kliknij go. Otworzysz listę istniejących opinii. Dostępna jest również opcja "Dodaj nowy" ( tutaj możesz utworzyć nową opinię).

Wybierz pierwszą pozycję z listy i kliknij ją, aby otworzyć.

create testimonials services wordpress theme

Ustawienia treści pojedynczych opinii

Single testimonial content settings services wordpress theme

Możesz edytować tytuł (1), permalink (2) i główną treść (3) za pomocą edytora. 

Pod tym obszarem pojawi się dodatkowe pole:

occupatio field testimonials services wordpress theme

Możesz tam podać zawód referenta lub nazwę firmy.

Po prawej stronie, pod polem "Opublikuj", znajduje się pole "Obraz awatara". Może być ono użyte do załadowania obrazu charakterystycznego dla tego pojedynczej opinii, może to być nazwa firmy lub obraz profilu użytkownika.

“Avatar image” box services wordpress theme

Wyświetlaj opinie za pomocą widżetu PE Testimonial Carousel.

Aby wyświetlać opinie, należy skonfigurować widżet - PE Testimonial Carousel.

Otwórz pulpit nawigacyjny WordPress. Przejdź do "Wygląd" -> "Widżety" i znajdź PE Testimonial Carousel na liście. Możesz umieścić go w wybranej przez siebie pozycji. Nasz przykład jest umieszczony w pasku bocznym: Bottom 4.

Display testimonials with a PE Testimonial Carousel widget services wordpress theme

Zobaczmy ustawienia widżetu:

testimonials carousel settings services wordpress theme

  • Tytuł widżetu - wpisz tytuł
  • Liczba opinii do pokazania - wpisz wartość
  • Limit opinii - wpisz wartość
  • Pokaż/Ukryj Zawód referenta - Tak/Nie
  • Interwał autoodtwarzania - wpisz wartość

PE Testimonial Carousel jest używana do:

PE Services Clinic Demo version- widżet jest przypisany do paska bocznego Bottom 4

PE Services Dental demo version - widżet jest przypisany do paska bocznego Bottom 4

How to manage social media links and icons?

Połączmy się:

INDICO S.C.

ul. Przyjaźni 9, 84-215 Gowino, registered in Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Copyright © 2009-2021 Pixelemu.com All rights reserved.