Before updating remember to:

Info
Users with active subscription for this theme may download updates.
Your subscription expired? Check how to renew downloading.
Download updated theme at your account.

Updated on 03.03.2021

version 1.01:

  • JavaScript improvements related to jQuery 3

INDICO S.C.

ul. Wałowa 10/3, 84-200 Wejherowo, zarejestrowane w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Prawa autorskie © 2015-2019 PixelEmu.com Wszelkie prawa zastrzeżone.