Updated on 22.01.2021 - version 1.10

  • Added information about menus
  • Fixed possible incorrect widget names in sidebars
  • By default information about widgets or menus on the page will be displayed only for logged-in administrators

INDICO S.C.

ul. Wałowa 10/3, 84-200 Wejherowo, zarejestrowane w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Prawa autorskie © 2015-2019 PixelEmu.com Wszelkie prawa zastrzeżone.