Updated on 20.08.2021 - version 1.2.1

  • Added support for WP 5.8 and legacy widgets
  • Improved multilanguage support (WPML and Polylang)

Updated on 24.02.2021 - version 1.2

  • Added a function that checks if plugin update is available

Updated on 16.02.2021 - version 1.1

  • Improvements related to Polylang and WPML compatibility

INDICO S.C.

ul. Wałowa 10/3, 84-200 Wejherowo, zarejestrowane w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Prawa autorskie © 2015-2019 PixelEmu.com Wszelkie prawa zastrzeżone.